Project Description

Předmětem stavby je oprava dopravně – technického stavu silnice III/3598 v úseku od křížení se silnicí II/359 v obci Poříčí u Litomyšle až po křížení se silnicí III/35910 na konci obce Zrnětín. K uvedenému úseku silnice III/3598 je připojena oprava části silnice III/35910 od křížení se silnicí III/3598 až na konec obce Zrnětín. Stavba se nachází v katastrálním území obce Poříčí u Litomyšle a Zrnětín, v okrese Svitavy v Pardubickém kraji.

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 12/2020 – 05/2021
Cena prací: 8,58 mil. Kč

Galerie