Project Description

Jedná se o výstavbu okružní křižovatky, která je částečně spirálová o vnějším průměru 52 m. Silnice I/35 je v extravilánu navržena v kategorii S 11,5 tzn. s volnou šířkou 10,5 m. Na silnici I/35 ve stávající průsečné křižovatce jsou navrženy odbočovací pruhy pro levé odbočení, oba jsou dl. 128m. V křižovatce jsou rovněž vyřazovací jízdní pruh pro odbočení vpravo (dl. 80m) na silnici I/17 a přiřazovací pruh (dl. 160m) ve směru na Vysoké Mýto. Rekonstrukce paprsků křižovatky ležících na silnici I/35 bude provedena v délce 44+45 m, na paprsku silnice I/17 v délce 45 m a na paprsku silnice III/3152 v délce 25 m. Nově bude zřízen připojovací jízdní pruh (dl.87,5m) na I/17 ve směru na Chrudim. V křižovatce bude zachován stávající vyřazovací jízdní pruh pro odbočení vpravo (nyní dl. 88m) na silnici I/17 a přiřazovací pruh (nyní dl. 145m) ve směru na Vysoké Mýto. V blízkosti křižovatky I/35 a I/17 se nachází druhá křižovatka na silnici I/35 s místní komunikací ve vzdálenosti 400m ve směru na Vysoké Mýto, která slouží jako spojka místní komunikace spojující Zámrsk a Vysoké Mýto. Z důvodu bezpečnosti bude tato spojka uzavřena a v tomto místě se zřídí okružní obratiště, které bude sloužit pro otáčení linkových autobusů s šířkou asf. krytu 6,0m. Okružní křižovatka je navržena v dvoupruhovém uspořádání a návrhovou rychlostí 50km/h.

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Realizace: 08/2021 – 11/2021
Cena prací: 48,87 mil. Kč

Galerie