Project Description

Stavba řešila přestavbu stávající průsečné křižovatky na silnici I/11, II/360 a III/31216 na křižovatku okružní. Průměr okružní křižovatky je 37,50 m, poloměr středového ostrůvku 10,25 m, šířka vozovky na okruhu (asfalt) 6,00 m, šířka středového prstence (CB kryt) 2,00 m a šířky jízdních pruhů v místech ochranných ostrůvků 5,50 m. Větve silnice I/11 byly provedeny v kategorii S 9,5. V rámci přestavby křižovatky byla provedena výměna aktivní zóny, nové konstrukční vozovkové vrstvy a vozovkové vrstvy z asfaltobetonu. Součástí stavby byla i výstavba veřejného osvětlení v místě okružní křižovatky, ozelenění okružní křižovatky a výstavba nového trvalého dopravního značení. Společnost MADOS MT s. r. o. realizovala celou stavbu vlastními kapacitami vyjma pokládky asfaltobetonu.

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 04/2018 – 08/2018
Cena prací: 13,13 mil. Kč

Galerie