Project Description

Jedná se o opravu mostního příslušenství, spodní stavby a nosné konstrukce mostu ev.č. 14-116 s doplněním normového zádržného systému na mostě a na předmostích. Mostní objekt převádí komunikaci I/14 v liniovém staničení km 160,520 přes jednokolejnou neelektrifikovanou trať a místní komunikaci. Stavba se nachází v katastrálním území obce Záměl, v okrese Rychnov nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji.

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové
Realizace: 04/2019 – 05/2020
Cena prací: 30,64 mil. Kč

Galerie