Project Description

Stavba spočívala v kompletní demolici původního mostu a výstavbě nového mostu v intravilánu obce Helvíkovice. Doprava byla převedena na provizorní komunikaci s použitím provizorního mostu přes Divokou Orlici. V první fázi výstavby byla provedena provizorní objízdná komunikace spolu s provizorním mostem a také provizorní lávka pro pěší. Délka provizorní mostu byla 46,5 m, spodní stavba byla tvořena z prefabrikovaných rámů, násypové těleso provizorní komunikace bylo provedeno ze štěrkodrtě (1107 m3), vozovkové vrstvy ze štěrkodrtě a 2 vrstev asfaltobetonu. Po převedení dopravy na provizorní komunikaci byla provedena demolice původního 3-polového mostu z monolitického železobetonu. Bourání konstrukcí z kamene 423 m3, z prostého betonu 288 m3, ze železobetonu 386 m3. Nový most byl založen na mikropilotách. Základy a opěry jsou z monolitického železobetonu. Nosná konstrukce je tvořena 2-polovou jednotrámovou nosnou konstrukcí z monolitického dodatečně předpjatého betonu. Délka mostu je 58,5 m, délka nosné konstrukce 50,5 m a šířka 11,9 m. Na opěrách je nosná konstrukce uložena na hrncových ložiskách a na pilíři přes vrubový kloub. Po provedení zásypů přechodových oblastí byly provedeny přechodové desky, osazen dilatační závěr a provedeno nové hydroizolační souvrství s ochranou izolace z litého asfaltu. Na mostě se vybetonovaly po obou stranách chodníky z monolitického železobetonu, na které se osadilo zábradlí. Součástí stavby byla i úprava vozovky I/11.

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Realizace: 09/2017 – 04/2019
Cena prací: 40,40 mil. Kč

Společnost MADOS MT s.r.o. realizovala celou stavbu pro „Společnost MADOS MT, Chládek a Tintěra – most Helvíkovice“. Celá stavba byla provedena vlastními kapacitami vyjma pokládky vozovkových vrstev z asfaltobetonu.

Mikropiloty 642 m
Základy ze ŽB 113 m3
Opěry ze ŽB 238 m3
Pilíř ze ŽB 23 m3
Nosná konstrukce 571 m3

Římsové chodníky 82,5 m3
Izolace NK 677 m2
Modifikované ACO 11+ 2460 m2
Modifikovaná ACL 16+ 2460 m2

Galerie