Project Description

Jednalo se o kompletní demolici původního parapetního mostu přes Tichou Orlici v intravilánu města Jablonné nad Orlicí. Byl postaven nový rámový most založený na mikropilotách. Nosná konstrukce je dodatečně předepnutá. Římsy jsou z monolitického železobetonu, součástí stavby byla i úprava koryta a provedení odláždění pod mostem. Součástí rekonstrukce mostu bylo zhotovení navazující železobetonové úhlové zdi založené na mikropilotách, provedení přeložky veřejného osvětlení a obnova komunikace II/311 v celkové délce 209 metrů a šířkovém uspořádání S7,5/30.

Most – celková délka 40 m, šířka mostu 10,55 m, výška mostu nad dnem vodního toku 5,6 m. Opěrná zeď – délka zdi 81,0 m, celková výška zdi 2,16-4,1 m. Úprava komunikace – délka 209 m, plocha ACO 11+ 1 900 m2.

Zhotovitel: Společnost M-SILNICE a MADOS, Jablonné nad Orlicí rekonstrukce mostu ev. č. 311-020 (podíl MADOS MT s. r. o. 100 %, podíl M-SILNICE a. s. 0 %)
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 08/2016 – 06/2017
Cena prací: 31,44 mil. Kč

Galerie