Project Description

– výměna splaškové (jednotné) kanalizace celkové délky 243 m ze sklolaminátového potrubí DN 800 mm SN 10 000, hloubka kanalizace 4,00 m – 5,00m
– přepojení stávajících kanalizačních přípojek a vedlejších kanalizačních stok
– protlak pod stávající komunikací prováděný hornickým způsobem celkové délky 37 m pomocí ocelové chráničky DN 1 000 mm se zapažením jam pomocí zátažného / hnaného pažení pažnicemi Union
– oprava živičné komunikace celkové plochy 1 055 m2

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Realizace: 01/2020 – 10/2020
Cena prací: 14,12 mil. Kč

Galerie