Project Description

– výstavba splaškové gravitační kanalizace celkové délky 1 450 m z potrubí PP ULTRA-RIB 2 DN 300 mm SN 10, hloubka kanalizace 2,50 m – 3,50 m
– výstavba kanalizačních přípojek v počtu 68 ks
– oprava živičné komunikace celkové plochy 2 740 m2

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Realizace: 07/2020 – 12/2021
Cena prací: 23,89 mil. Kč

Galerie