Project Description

– výstavba splaškové gravitační kanalizace celkové délky 2 770 m z potrubí PP ULTRA-RIB 2 DN 250 mm SN 10, hloubka kanalizace 2,50 m – 3,50 m
– výstavba kanalizačních přípojek v počtu 54 ks
– výstavba 1 ks přečerpávací stanice odpadních vod DN 2 500 mm pažená pomocí rámového pažení

Objednatel: EVT Stavby s.r.o.
Realizace: 03/2020 – 10/2021
Cena prací: 26,16 mil. Kč

Galerie